Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

»   Promocja lektoratu i akolitatu

2018-02-28
Kapłaństwo jest długą drogą, którą wybiera człowiek chcący służyć Panu i bliźnim. Przybiera on postawę ucznia chcącego naśladować swojego Mistrza - Jezusa, który całe życie, od narodzin w stajence do śmierci krzyżowej, poświęcił Bogu.

Na drodze formacji przyszłych kapłanów, można zauważyć kilka istotnych punktów, takich jak lektorat, a następnie akolitat. Są to przystanki, dzięki którym alumni mogą jeszcze bardziej zbliżyć się do Jezusa, przez głoszenie Jego słowa i bliższy kontakt z Jego Ciałem.

Dnia 18 lutego 2018 roku w bazylice katedralnej Świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu, obyła się uroczystość promocji akolitatu i lektoratu. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Józef Szamocki, Biskup Pomocniczy Diecezji Toruńskiej. Ksiądz Biskup w czasie homilii mówił o tym, jak człowiek, będąc w Wspólnocie Kościoła, buduję swoją arkę, która uchroni go przed śmiercią wieczną. Duch Święty, przez którego zostaliśmy powołani do życia, przez obmycie wodą chrztu, jest oparciem dla ludzi w czasie postu, podczas którego mamy nawracać nasze serca ku Bogu. Jezus przebywając na pustyni przez 40 dni, zjednoczył swoją wole z wolą Ojca i przygotował się, by iść i głosić Królestwo Boże. Post dał Mu siłę, by ruszyć do Galilei i tam wzywać do nawrócenia. Biskup Józef zwracając się do kleryków mających przyjąć posługę lektoratu i akolitatu mówił, iż otrzymują niezwykły przywilej przekazywania słowa Bożego podczas liturgii oraz bliskiej posługi przy ołtarzu Pana. Jest to wielki dar i obowiązek, który zachęca do codziennego życia Słowem i rozważania go nieustannie w swoim sercu, co prowadzić ma do adoracji Bożej obecności w Eucharystii.

Po homilii przyszedł czas na błogosławieństwo kandydatów. Czterech braci z kursu III przyjęło promocję lektoratu. Klerycy uroczyście podchodzili przed biskupa, klękali i kładąc rękę na ewangeliarzu przyjmowali błogosławieństwo do funkcji lektora. Natomiast 8 braci z kursu IV przyjęło w sposób analogiczny promocję lektoratu. Kandydaci klękając przed biskupem, kładli dłonie na kielichu i patenie, i przyjmowali błogosławieństwo do funkcji akolity. Alumnom towarzyszyli rodzice, którzy licznie przybyli na tę uroczystość. Wspierali ich także opiekunowie kursów - ks. Tomasz Tułodziecki i ks. Piotr Roszak oraz grono proboszczów i kapłanów. Na zakończenie mszy świętej, nowi lektorzy i akolici złożyli podziękowania na ręce księdza biskupa Józefa, moderatorów, proboszczów, rodziców i braci kleryckiej.

Nie był to koniec tego niezwykłego dnia. Po mszy świętej biskup Józef Szamocki, kapłani i goście przybyli na uroczysty obiad do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Rodzice braci z kursu IV mieli okazję spędzić wspólny czas przed obiadem ze swoimi synami w miejscach, w których żyją na co dzień, a są one zwyczajnie niedostępne dla osób świeckich. Był to czas wspólnej radości z kolejnego etapu kroczenia ku Chrystusowem kapłaństwu.


​kl. Karol Brzozowski

GALERIA ZDJĘĆ
Liturgia na dziś »
Zobacz »
© 2016-2017 Wykonanie Marcin Koźliński / Toruń / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies