Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

»   WIELKI TYDZIEŃ

2017-04-21
Szczytowym etapem okresu wielkopostnego i w ogóle okresu liturgicznego jest wielki Tydzień. To właśnie w tym świętym tygodniu przeżywamy największe tajemnice wiary chrześcijańskiej. Jako wspólnota seminaryjna braliśmy udział w przygotowaniu obchodów świąt wielkanocnych począwszy już od Niedzieli palmowej.
W dniu 9.04.2017 roku, w niedzielę palmową, cała nasza wspólnota seminaryjna wraz z opiekunem Ks. prof. dr hab. Dariuszem Koteckim modliła się podczas Mszy Świętej w Katedrze śś. Janów.  Szczególnym elementem liturgii w niedzielę palmową jest czytanie lub śpiewanie Męki Pańskiej. Także nasi trzej bracia tj. Przemysław Witkowski, Mateusz Wiśniewski i Jacek Arkuszewski odśpiewali Mękę Pańską, która ukazuje wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy aż do śmierci na krzyżu. Mszy św. Przewodniczył Ks. prałat Marek Rumiński zaś homilię wygłosił Ks. prof. Marian Kustra.
„Przez częste próby z braćmi odkrywałem nowy sens i zauważałem szczegóły, których wcześniej nie widziałem. Myślę, że wszystkim nam pozwoliło to przeżyć głębiej ten Święty czas”- dodaje Kl. Jacek Arkuszewski.

13 kwietnia 2017 roku w Wielki czwartek o godzinie 10 w bazylice Katedralnej świętych Janów w Toruniu  odbyła się Msza święta Krzyżma. Liturgii przewodniczył pasterz naszej diecezji ks. biskup Andrzej Suski. Udział we Mszy wziął również biskup Józef Szamocki oraz 208 kapłanów z całej naszej diecezji. Ten obchód liturgiczny jest szczególną manifestacją jedności Kościoła, ukazuje pełnię władzy kapłańskiej biskupa i jedności z nim wszystkich kapłanów. Podczas Mszy świętej kapłani wraz z biskupem odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie, a także zostały poświęcone Oleje: Krzyżma, katechumenów i chorych. Poświęconych olejów używa się do sakramentów: krzyżmo: do chrztu, bierzmowania i kapłaństwa; przez namaszczenie olejem katechumenów przygotowuje się ich i usposabia do przyjęcia chrztu; olej chorych: do sakramentu namaszczenia chorych oraz do różnych poświęceń dokonywanych przez biskupa: poświęcenie kościoła, czy ołtarza. W znaczeniu biblijnym olej jest symbolem mocy Bożej, namaszczenia przez Ducha Świętego, zdrowia i radości.
Tego samego dnia o godzinie 1800 w bazylice katedralnej pod wezwaniem św. Janów w Toruniu odbyła się Msza wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem biskupa Józefa Szamockiego.  Wieczorna Liturgia Wielkiego czwartku jest pamiątką ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Na wzór Chrystusa ks. biskup podczas Liturgii obmył dwunastu klerykom nogi. Obmycie nóg sprawia, że mamy udział z Jezusem.  Gest ten jest symbolem miłości która powinna nas w myślach rzucić do stóp naszych braci i skłonić do konkretnych czynów, do czegoś, co będzie nas kosztować . Na koniec liturgii przeniesiony został Najświętszy Sakrament do „Ciemnicy”, miejsce adoracji i dziękczynienia Bogu za dar ustanowienia Eucharystii. Ciemnica jest  symbolem uwięzienia Jezusa w nocy przed męką. Po zakończonej Liturgii wraz z księdzem biskupem udaliśmy się do Seminarium, na wspólną wieczerze Wielkiego czwartku, podczas której świętowaliśmy ustanowienie Sakramentu kapłaństwa.

W wielki Piątek zgromadziliśmy się w Katedrze śś. Janów w ciszy i skupieniu na sprawowaniu pamiątki męki  i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Podczas liturgii wielkopiątkowej rozważaliśmy biblijny opis męki Pańskiej, a następnie adorowaliśmy i uczciliśmy Krzyż święty oraz przyjęliśmy Komunię świętą. Na zakończenie liturgii zgodnie ze zwyczajem ciało eucharystyczne Chrystusa uroczyście zostało przeniesione do adoracji do tzw. grobu Pańskiego.

W wielką Sobotę adorowaliśmy i czuwaliśmy przy grobie Pańskim. W pięknie przystrojonej kaplicy Dobrego Pasterza w naszym domu seminaryjnym modliliśmy się wspólnie gromadzą się na Liturgii godzin tj. wspólnej godzinie czytań z jutrznią, a następnie po południu upraszaliśmy miłosierdzie Boże dla nas i całego świata modląc się  koronką  do Bożego Miłosierdzia, którą Pan Jezus polecił modlić się św. Faustynie kowalskiej. Był także czas na indywidualne czuwanie i modlitwę. Niektórzy z braci nawiedzili również inne groby Pańskie w Toruńskich Kościołach.

Wieczorem w Sobotę w wigilię Zmartwychwstania Pańskiego uczestniczyliśmy w obchodach Wielkiej Nocy podczas, której cała dynamika nocy paschalnej koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie, dlatego cała jej liturgia była pełna symboli: światło-słowo-woda-uczta. Liturgia ta składała się z kilku części: Liturgii światła, Liturgii słowa, Liturgii chrzcielnej i Liturgii eucharystycznej.
Po uroczystym odśpiewaniu orędzia paschalnego, rozpoczęły się kolejne etapy Liturgii. Zmartwychwstanie Chrystusa ogłosiło uroczyste „Gloria”, które wprowadziło nas w radość paschalną trwającą kolejne 50 dni.

Na godz. 6.00 cała wspólnota seminaryjna wraz moderatorami udaliśmy udała się do katedry, aby wziąć udział w procesji rezurekcyjnej ogłaszającej całemu światu, że Jezus prawdziwie Zmartwychwstał. Po zakończeniu rezurekcji wróciliśmy do naszego domu seminaryjnego, aby wraz z Ks. bp. Andrzejem Suskim spożyć wielkanocne śniadanie, po którym wszyscy klerycy rozjechali się do swoich domów rodzinnych.


Liturgia na dziś »
Kalendarz »
MAJ
24
Czuwanie modlitewne ZAPRASZAMY!
WSD w Toruniu, 20:00
MAJ
25-27
Spotkanie Młodych Taizé - Ogniem posoleni
Grębocin
Zobacz »


© 2016-2017 Wykonanie Marcin Koźliński / Toruń / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies