Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

»   Sakrament święceń - prezbiterat 2021

2021-06-01
29 maja 2021 roku, przeżywaliśmy przyjęcie sakramentu święceń prezbiteratu, przez naszych diakonów.

W naszej toruńskiej katedrze pod wezwaniem śś. Janów,  mogliśmy przeżywać święcenia prezbiteratu. Dokładnie 29 maja, w sobotnie przedpołudnie podczas uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem biskupa seniora Andrzeja Suskiego, czterech diakonów z naszej wspólnoty otrzymało sakrament kapłaństwa. Tradycyjnie uroczysta liturgia  zgromadziła wielu kapłanów, którzy przybyli, by składać dziękczynienie Bogu za dar nowo wyświęconych księży. Podczas homilii wygłoszonej przez celebransa, mogliśmy usłyszeć piękne słowa wypowiedziane przez Chrystusa „ Jak Ojciec mnie posłał tak i ja was posyłam”. Biskup wspominał  również o tym, jak piękny dar otrzymają przez namaszczenie z Ducha Świętego,  który będzie uzdalniał ich  do przeżywania kapłaństwa Chrystusowego. Powiedział także o tym, że kapłaństwo jest wymagające, wymaga i przez to wyzwala. Podając przykłady miłości pasterskiej nakreślił sylwetki bł. ks. Frelichowskiego i św. Maksymiliana Kolbego. Po  zakończonej  homilii diakoni,  wyrazili  wolę przyjęcia święceń i złożyli przyrzeczenie posłuszeństwa ordynariuszowi. Następnie podczas odśpiewania Litanii do Wszystkich Świętych wszyscy zgromadzeni wypraszali potrzebne łaski dla przyszłych kapłanów. Po litanii rozpoczął się obrzęd święceń. Ksiądz Biskup nałożył ręce na diakonów, a następnie uczynili to wszyscy pozostali kapłani.  Po odmówieniu modlitwy konsekracyjnej diecezja toruńska wzbogaciła się o czterech nowych prezbiterów, przybrali  kapłańskie ornaty  oraz przyjęli namaszczenie świętym olejem.  Zostali wezwani również przez biskupa do gorliwego pełnienia służby przy ołtarzu Chrystusa.  Następnie nowo wyświęceni przyłączyli się do celebracji liturgii eucharystycznej. Po zakończeniu Mszy Świętej nowo wyświęceni kapłani wyrazili wdzięczność biskupowi, kapłanom, wykładowcom i pracownikom seminarium a w szczególności swoim rodzicom.

Nowo wyświęceni otrzymali dekrety na poszczególne parafie :
ks. Mateusz  Archita - Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu

ks. Mateusz Bartkowski - Katedra śś. Janów w Toruniu
ks. Michał Kowałkowski - Parafia św. Stanisława i św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Grudziądzu

ks. Paweł Orłowski - Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu

Kacper Szczepański, kurs II
 
GALERIA ZDJĘĆ
Liturgia na dziś »
Zobacz »


© 2016-2017 Wykonanie Marcin Koźliński / Toruń / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies