Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

»   #wakacyjnie/Rekolekcje oazy rodzin III stopnia w Nysie

2018-09-01
Miałem w tym roku łaskę uczestniczyć w rekolekcjach oazy rodzin trzeciego stopnia, które odbywały się w dniach 3-19.08.2018 r. w Nysie. Były to rekolekcje przeżywane przez członków różnych wspólnot Domowego Kościoła, którzy przybyli z wielu regionów naszego kraju. Prowadzone były przez małżonków Annę i Sławomira Sadowskich. Towarzyszył nam również ksiądz Rafał Kreczman.

Według założeń ks. Franciszka Blachnickiego rekolekcje trzeciego stopnia miały odbywać się w Rzymie, gdzie codziennie przewidziana była stacja w jednym z kościołów rzymskich lub jakimś szczególnym miejscu w pobliżu tego miasta. Bywa jednak tak, że rekolekcje z różnych przyczyn są organizowane w innym miejscu niż Rzym. Nasze odbywały się w Nysie – w województwie opolskim niedaleko granicy z Czechami, w ośrodku księży Werbistów. Zamiast więc stacji w Rzymie odwiedzaliśmy różne kościoły i sanktuaria znajdujące się w Nysie, jej okolicach lub nieco dalej. Świątynie rzymskie oglądaliśmy zaś wizualnie. Ponadto każdego dnia rozważaliśmy i pochylaliśmy się w sposób szczególny nad jedną tajemnicą różańca.

Dorośli każdy dzień zaczynali od modlitwy brewiarzowej, a centrum każdego dnia była Msza Święta przeżywana wspólnie w różnych kościołach. Bardzo ważnym punktem dnia były też: dialog małżeński i spotkania małżonków w kręgach, podczas których mogli oni dzielić się swoimi przemyśleniami i wspólnie odpowiadać na przedstawione pytania. Dzieci zaś miały wtedy czas na zabawę, grę w piłkę nożną, rysowanie, malowanie itp.

W czasie rekolekcji odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, w tym wspaniałe sanktuaria: na Górze św. Anny, w Wambierzycach, Wójcicach czy w czeskich Zlatych Horach. Pięknym czasem rekolekcji było również „spotkanie z Żywym Kościołem”, czyli z innymi wspólnotami m. in.: wspólnotą neokatechumenatu z Nysy czy Odnowy w Duchu Świętym. Bardzo ważnym i wzruszającym momentem było odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i wieczorne „wesele” z tej okazji.

Bardzo cieszę się z tego, że mogłem służyć ludziom do których posłał mnie Pan. Każde z różnych zadań, które miałem do wykonania było wspaniałym doświadczeniem. Bardzo dużo radości sprawiało mi przygotowywanie liturgii i uczestnictwo w niej, ale też zabawa z dziećmi, zwłaszcza wspólne granie w piłkę nożną. Panowała bardzo rodzinna atmosfera. Mogłem poczuć się tam jak w domu. Bardzo ubogacające dla mnie było doświadczenie żywej i głębokiej wiary uczestników rekolekcji. Cieszę się z ich wielkiej otwartości i życzliwości, której mogłem doświadczyć wiele razy. Muszę przyznać, że wcale nie było tak łatwo wracać z tych rekolekcji przebytych z ludźmi z którymi się zżyłem, mimo iż wcześniej w ogóle ich nie znałem.

Cieszę się szczególnie z obecności Maryi w tym czasie i hojności Dobrego Boga, który we wszystkim co mnie w tym czasie spotkało okazywał swoją wielką hojność pozwalając mi spotkać się z Nim i z drugim człowiekiem.

Mocno wierzę, że ten czas zaowocuje w życiu moim i innych uczestników. Za wszystko czego mogliśmy tam doświadczyć Bogu i Maryi niech będą dzięki!

kl. Dawid Gogolewski, rok II

Liturgia na dziś »
Zobacz »
© 2016-2017 Wykonanie Marcin Koźliński / Toruń / SYSPiR CMS