Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

»   Seminarium gości swoich przyjaciół

2016-10-14
8 października w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu miał miejsce zjazd członków Towarzystwa Przyjaciół Seminarium, Parafialnych Grup Modlitwy za kapłanów „Margaretka” oraz wszystkich, którzy wspierają swoją modlitwą kapłanów i alumnów diecezji toruńskiej.
Wszystko rozpoczęło się w auli Centrum Dialogu im. Jana Pawła II o godz. 10.00. Uczestników przywitał rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski oraz wicerektor ks. Leszek Stefański. Po przywitaniu zgromadzeni obejrzeli krótki film, w którym zaprezentowano momenty z życia seminaryjnego oraz ważniejsze wydarzenia z roku liturgicznego. Następnie ks. dr Piotr Stefański wygłosił konferencję pt.: „Między herezją a dogmatem”.

Po niej miał miejsce najważniejszy punkt programu - Eucharystia w kaplicy seminaryjnej im. bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Była sprawowana pod przewodnictwem ks. rektora Dariusza Zagórskiego. Mszę świętą koncelebrowali ks. Leszek Stefański wraz z ojcem duchownym  ks. dr. Andrzejem Kowalskim i przybyłymi kapłanami. Homilię wygłosił ksiądz wicerektor, który jest również prezesem Towarzystwa.

Po zakończeniu mszy świętej wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza, gdzie czekał ciepły poczęstunek. Po posiłku kolejnym punktem w programie była modlitwa różańcowa w kaplicy seminaryjnej. Zwieńczeniem spotkania przyjaciół seminarium był koncert kleryckiego zespołu muzycznego „Synowie”.


                                                                                                         kl.Szymon Stasiorowski, kurs I
GALERIA ZDJĘĆ
Liturgia na dziś »
Zobacz »
© 2016-2017 Wykonanie Marcin Koźliński / Toruń / SYSPiR CMS