Parafia

Świętego Andrzeja Apostoła w Toruniu

»   Osoby niepełnosprawne w naszej wspólnocieParafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Toruniu realizuje projekt „Osoby z niepełnosprawnością w naszej wspólnocie” 


Cel projektu:

Uchwałą Nr 38/1514/22 Zarządu Województwa Kujawsko -Pomorskiego z dnia 28 września 2022 roku( w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą ,,Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II’’, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) od 1.10.2022r. do 31.12.2022 r.  na terenie Parafii prowadzone są działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym dostęp do usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych, dla 15 osób z Torunia, zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub niepełnosprawnością. Celem projektu będzie zwiększenie aktywności społecznej, zwiększenie sprawności fizycznej, rozwinięcie właściwego funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych. 
W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
 1. Poradnictwo psychologiczne 
 2. Aktywności prozdrowotne (indywidualne i grupowe spotkania z lekarzem ortopedą)
 3. Zajęcia sportowe i rekreacyjne (nordic walking i aqua aerobik).
 4. Aktywności komplementarne – działania edukacyjno-kulturalne, w tym wyście do teatru i kina, wspólna integracja. 
 5. Porady dietetyka
 6. Rehabilitacja i masaże
 7. Diagnostyka (konsultacje z lekarzem, zapoznanie z wynikami badań).

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Miasta Toruń. 
 
Planowane efekty:
 • liczba osób uczestniczących w zajęciach– 15 osób
 • liczba dostosowanych/stworzonych miejsc– 15 osób
 • liczba osób objętych wsparciem – 15 osób
 • Okres realizacji projektu: 1.10.2022 r. – 31.12.2022 r.
Wartość projektu i dofinansowanie ze środków europejskich: 35 430,00 zł

Życie Parafii

Budowa Kościoła

© 2016 Parafia pw. Św. Andrzeja Apostoła w Toruniu
© 2016 Wykonanie Marcin Koźliński / Toruń / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies