Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

»   Modlitwy o powołania

Troska o powołania powinna leżeć wszystkim, zarówno kapłanom, wiernym świeckim, jak i alumnom seminariów duchownych. W toruńskim seminarium ta troska o naszych młodszych braci odbywa się na dwóch płaszczyznach: na gorącej i wytrwałej modlitwie w intencji powołań, prosząc Pana Boga, aby nie zabrakło robotników na niwie Pańskiej, aby nie zabrakło tych, którzy będą głosić światu Ewangelię oraz na inicjatywach, które umożliwiają spotkania z kandydatami przygotowującymi się do Święceń Kapłańskich i obserwowaniu ich życia.
Każdy czwartek w seminarium jest dniem modlitw za powołanych oraz o liczne i święte powołania. Ponadto w każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca kilku kleryków udaje się do Bazyliki Katedralnej św. Janów i uczestniczą w Adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie w intencji powołań, szczególnie z naszej toruńskiej diecezji.
 
Także w nocy każdego miesiąca z Pierwszego Czwartku na Pierwszy Piątek Miesiąca w naszym seminarium trwa do wczesnych godzin porannych Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa w intencji tych, którzy słyszą w swoim sercu głos Pana Jezusa, który mówi: ,,Pójdź za mną”.
 
Już na stałe w kalendarium wydarzeń naszej diecezji zagościły „Parafialne Dni Modlitw o Powołania w Kościele”. Odbywają się one w dwóch etapach: na wiosnę i na jesieni. Ideą tego czasu jest przybliżenie wiernym naszej diecezji znaczenia i potrzeby obecności kapłana we współczesnym świecie. Księża i klerycy, którzy przybywają do poszczególnych parafii, podkreślają w ten sposób obecność w naszej diecezji Wyższego Seminarium Duchownego jako szczególnego miejsca, gdzie przygotowują się kandydaci do kapłaństwa. Wyjątkowy charakter tego dnia wyraża się w danej wspólnocie parafialnej poprzez modlitwę w intencji powołań kapłańskich. W zależności od parafii, po którejś ze Mszy świętych, alumni mają spotkanie z młodzieżą a także z ministrantami i lektorami. Zarówno kapłani jak i klerycy pobudzają młodych ludzi do odważnej odpowiedzi na głos powołującego Pana. Dorosłych wiernych zaś zachęcają do podjęcia stałej troski o budzenie w młodych ludziach pragnienia pójścia drogą powołania. Konkretnym wyrazem tej troski jest wstąpienie w szeregi Towarzystwa Przyjaciół WSD w Toruniu. Zadaniem tej wspólnoty jest modlitwa o nowe, święte powołania kapłańskie oraz za tych, którzy już wstąpili do Seminarium Duchownego w Toruniu.
Liturgia na dziś »
Zobacz »
© 2016-2017 Wykonanie Marcin Koźliński / Toruń / SYSPiR CMS