Parafia

Świętego Andrzeja Apostoła w Toruniu

»   Parafia pw. Andrzeja Apostoła w Toruniu

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Toruniu realizuje projekt „Znajdź lekarstwo na pandemię w Klubie Seniora na Jarze w Toruniu” 


Cel projektu:

Zwiększenie do 31.10.2022 r. dostępu do usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych, dla 15 osób z Torunia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i dotkniętych skutkami COVID-19. Cel ten będzie osiągnięty poprzez działania prowadzone w formie Klubu Seniora. 
W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
  1. Poradnictwo psychologiczne (psycholog i psychoterapeuta).
  2. Aktywności prozdrowotne (indywidualne i grupowe spotkania z lekarzami ortopedą, pulmonologiem i laryngologiem oraz fizjoterapia/masaż/rehabilitacja).
  3. Zajęcia sportowe i rekreacyjne (nordic walking i aqua aerobik).
  4. Aktywności komplementarne – działania edukacyjno-kulturalne, w tym Fajfy w Centrum Nowoczesności w Toruniu oraz wyjścia do kina i teatru.
  5. Indywidualne poradnictwo prawne. 
  6. Warsztaty komputerowe. 
  7. Zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności oraz grupy samopomocowe.

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Miasta Toruń. 
 
Planowane efekty:
  • liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora – 15 osób
  • liczba dostosowanych/stworzonych miejsc w Klubie Seniora – 15 osób
  • liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 15 osób
Okres realizacji projektu: 1.05.2022 r. – 31.10.2022 r.

Wartość projektu i dofinansowanie ze środków europejskich: 49 960,00 zł

plakat do pobrania

tekst do pobrania

 

Życie Parafii

Budowa Kościoła

© 2016 Parafia pw. Św. Andrzeja Apostoła w Toruniu
© 2016 Wykonanie Marcin Koźliński / Toruń / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies