Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

»   Seminarium - Opiekunowie Kursów

 

Ks. dr Bartosz Adamski
opiekun kursu propedeutycznego

Ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki
opiekun kursu
IV


Ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz
opiekun kursu V


Ks. dr Sławomir Tykarski
opiekun kursu VI

Ks. dr. hab. Krzysztof Krzemiński
opiekun kursu I i II
Liturgia na dziś »
Zobacz »
© 2016-2017 Wykonanie Marcin Koźliński / Toruń / SYSPiR CMS