Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

»   Skrzynka intencji

Drogi Internauto, prześlij nam swoje intencje, w których chcesz abyśmy się modlili za wstawiennictwem naszego patrona bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Adres email, na który należy przesyłać intencje: intencje@wsdtorun.pl​Zachęcamy do modlitewnej łączności z naszą wspólnotą poprzez codzienne odmawianie poniższej modlitwy:


Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca swego, uzdalniając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Napełniony taką miłością, Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski uczestnik cierpień Chrystusowych, poniósł męczeńską śmierć w służbie braciom, którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opuszczenia. Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł, lecz mężnie zło dobrem zwyciężał. Racz, Panie, za wstawiennictwem Błogosławionego Stefana Wincentego, udzielić mi łaski..................., o którą pokornie Cię proszę. Spraw również w swej dobroci, aby ten heroiczny świadek miłości pasterskiej rychło dostąpił chwały Świętych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Modlitwa za Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu i o nowe powołania kapłańskie:


Panie Jezu, skieruj swoje wejrzenie na nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu, gdzie w pobożności i wiedzy wzrastają przyszli kapłani Twojego Kościoła. Księdzu Biskupowi i przełożonym seminarium daj, Panie, łaskę prawdziwej mądrości w wyborze kandydatów do posługi kapłańskiej oraz do wychowywania ich ze stanowczością i miłością w cnocie i wiedzy. Dzieciom i młodzieży udziel światła rozeznania, że ich powołanie i odpowiedź na nie pochodzi całkowicie od Ciebie. Spraw, aby ochoczo podjęli wezwanie do pójścia za Tobą.
W rodzinach kleryków i dobroczyńców seminarium pomnóż Twoją laskę tak, żeby wielkość powołania kapłańskiego była należycie zrozumiana, doceniana i przyjęta przez wszystkich. Zawierzam całą wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu oraz sprawę nowych, licznych i świętych powołań kapłańskich wstawiennictwu bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, ufając, że nigdy nie zabraknie wiernych i gorliwych pracowników winnicy naszej diecezji. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. AmenInformacje o łaskach otrzymanych dzięki wstawiennictwu sługi Bozego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego można przesyłać na następujący adres:

Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
pl. bł ks. W. Frelichowskiego 1
87-100 Toruń

Liturgia na dziś »
Zobacz »
© 2016-2017 Wykonanie Marcin Koźliński / Toruń / SYSPiR CMS