Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

»   Towarzystwo Przyjaciół WSD

Historia powstania i ogólne założenia Towarzystwa Przyjaciół WSD w Toruniu


​Nie trzeba chyba szczególnie wyjaśniać dlaczego osoby powołane potrzebują szczególnego wsparcia i zaplecza modlitewnego ze strony całego Kościoła. Przysłowie afrykańskie mówi, że „jeśli na chacie każdego tubylca siedzi diabeł, żeby go kusić, to na chacie proboszcza siedzi ich tuzin”. Zwiedzenie z drogi powołania albo słabość powołanego jest często przyczyną zwiedzenia lub słabości wielu wiernych. Wszak nie bez przyczyny powołanych nazywa się „przewodnikami owiec”. Ponadto w walce o zbawienie dusz ludzkich odejście z drogi powołania jednego z wezwanych do kapłaństwa czy służących Bogu w kapłaństwie w konsekwencji oznacza wiele niewypowiedzianych homilii, nie rozgrzeszonych penitentów, nie odprawionych Mszy świętych, etc. Stąd z Bożego natchnienia i z inicjatywy ludzi w Kościele powszechnym powstają i trwają najróżnorodniejsze apostolskie dzieła, mające wspierać powołanych. Do inicjatyw, mających wspierać permanentną modlitwą kapłanów w ich trwaniu w łasce powołania i wzrastaniu w świętości, należy np. apostolat „Margaretka”.

Nie dziwi więc fakt, że 26 września 1995 roku – dwa lata po powołaniu do istnienia Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu – na prośbę kapłanów i świeckich diecezji toruńskiej, ks. biskup Andrzej Suski erygował Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

​W statutach Towarzystwa czytamy, iż jego celem jest wspieranie toruńskiego seminarium, które ma się przejawiać w szczególności w modlitwie za moderatorów i alumnów Seminarium, trosce o powołania kapłańskie w Kościele diecezjalnym, pozyskiwaniu środków finansowych koniecznych do funkcjonowania Seminarium, organizowaniu, prowadzeniu i uczestnictwie w spotkaniach, zjazdach i pielgrzymkach Towarzystwa oraz pozyskiwaniu nowych członków Towarzystwa (Por. Pierwszy Synod Diecezji Toruńskiej, Statut Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego, par. 6).

Istotnym zatem celem tego dzieła jest otoczenie modlitwą tych, którzy troszczą się o młode powołania kapłańskie w Seminarium Duchownym i podejmują odpowiedzialnie formację przyszłych pokoleń księży naszej diecezji oraz samych kleryków, zarówno w aspekcie ich „ilości”, jak i „jakości”: by było ich jak najwięcej oraz by nie słabli we wzroście w łasce, przygotowując się do dzieł, które będą im zadane w przyszłości. Statuty nie określają, jaki rodzaj modlitwy za seminarzystów i formatorów WSD jest obowiązkowy. W zakładce poniżej na naszej stronie internetowej można znaleźć teksty przykładowych modlitw. Może to jednak być wiernie odmawiany „dziesiątek” różańca czy po prostu „Ojcze nasz” lub „Zdrowaś Maryjo” odmówione w naszej intencji. Ważne, by ta modlitwa była wierna, odmawiana codziennie! Dobrze ustalić sobie samemu – zgodnie z możliwościami wynikającymi z wieku, podejmowanych obowiązków stanu, zdrowia – jaka będzie to modlitwa.

Ponadto członkowie Towarzystwa w miarę swoich możliwości mają wspierać materialnie Seminarium oraz dbać o to, by być wspólnotą: uczestniczyć w spotkaniach, zjazdach i pielgrzymkach, a także by ich liczba była jak największa. Jeśli materialne możliwości pozwalają Ci wesprzeć dowolną ofiarą nasze toruńskie Seminarium, podajemy numer konta, na który można dokonywać wpłat. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r poz. 361, z późn. zm.; art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. B ustawy) wpłata na cele kultu religijnego może zostać rozliczona w odliczeniach od dochodu (przychodu). W tytule wpłaty musi być jednak koniecznie zapis: „na cele kultu religijnego”. Należy wówczas zachować dowód wpłaty i wypełnić w rozliczeniu PIT/0 (część B, pkt. 13 i 14 oraz część D). Nr konta do wpłat: 73 1140 2017 0000 4302 1309 2735 (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej, pl. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń). Za wszelkie złożone ofiary składamy serdeczne: „Bóg zapłać!” Proszę się jednak nigdy nie czuć zobowiązanym do wsparcia materialnego. Sercem Towarzystwa jest wierna modlitwa! Jeśli wpłata na konto seminaryjne wynosi minimum 20 zł, przez rok otrzymywać będziesz od nas bezpłatnie kwartalnik seminaryjny „Sługa”. Jest to periodyk przygotowywany przez kleryków naszego seminarium, w którym odnaleźć można wiele artykułów o tematyce kościelnej, a także świeże relacje z najważniejszych wydarzeń naszego domu formacyjnego.
 
Raz w roku staramy się zorganizować Zjazd Towarzystwa Przyjaciół WSD w  Toruniu. Zapowiadamy, iż będzie się on zwykle odbywał w drugą sobotę października. Bliższe informacje będą do odnalezienia w toruńskim wydaniu „Niedzieli”, na naszej stronie internetowej oraz u księży naszej diecezji. Aby jednak zorganizować to spotkanie, konieczne jest przewidywanie ilości osób, które na to spotkanie przybędą. Prosimy o zaplanowanie sobie czasu na to spotkanie! Koniecznie jednak zgłoś swój przyjazd telefonicznie we wrześniu na furcie seminaryjnej (tel. 56-658-46-05). Będziemy wdzięczni za zapowiedź Twojego przyjazdu, aby się do niego móc przygotować.

Jeśli pragniesz wspomóc nasze Seminarium stałym zobowiązaniem do modlitwy i ofiary, wypełnij i odeślij do nas deklarację przystąpienia do Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Formularz deklaracji odnajdziesz także na naszej stronie internetowej. W odpowiedzi otrzymasz legitymację członkowską potwierdzającą przyjęcie do Towarzystwa.

W ciągu lat istnienia Towarzystwa w jego szeregi zadeklarowało wstąpienie około 1200 członków. Część z nich odeszła już z tego świata, znaczna część wiernie trwa w złożonych obietnicach pamięci modlitewnej o klerykach i przełożonych naszego Seminarium. O zmarłych i żywych pamiętamy nieustannie w naszych modlitwach, a w każdą środę w kaplicy seminaryjnej sprawowana jest Msza święta w intencji naszych dobroczyńców.Ks. Leszek Stefański, Prezes Towarzystwa Przyjaciół WSD
Liturgia na dziś »
Zobacz »
© 2016-2017 Wykonanie Marcin Koźliński / Toruń / SYSPiR CMS