Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

»   Wyjazd z ministrantami

2017-08-13
Wakacje to czas odpoczynku. Wraz z końcem roku szkolnego kończy się nauka, ale również rok formacyjny. Nie kończy się jednak formacja. Wiele wspólnot w okresie wakacyjnym organizuje swoje rekolekcje, podczas których członkowie wspólnot nie tylko pogłębiają swoją relacje z Bogiem, ale również zacieśniają więzi we wspólnocie.
Również Liturgiczna Służba Ołtarza mojej rodzinnej parafii, tj. parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy, zorganizowała w dniach 4 – 12 lipca wyjazd rekreacyjno-formacyjny dla chłopaków służących na co dzień przy ołtarzu brodnickiej fary. Główną atrakcją wyjazdu, który zorganizował ks. Tomasz Recki, było wspólne wędrowanie po Górach Stołowych.

Pierwszego dnia, tzn. 4 lipca o godz. 8 wszyscy wyjeżdżający wraz z rodzicami i bliskim uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył proboszcz, ks. Krzysztof Lewandowski. Po Mszy Świętej wyjechaliśmy w kierunku Wrocławia. Po drodze odwiedziliśmy włocławską tamę – miejsce męczeńskiej śmierci bł. Jerzego Popiełuszki. Tam ks. Tomasz przybliżył nam historię tego polskiego męczennika. Wrocław zrobił niemałe wrażenie zarówno na najmłodszych, jak i starszych uczestnikach wyjazdu. Wśród atrakcji, które mieliśmy okazje zobaczyć, były: pokaz multimedialnej fontanny przy Hali Stulecia, Panorama Racławicka oraz wiele dzieł sztuki w Muzeum Narodowym.

Po pobycie we Wrocławiu udaliśmy się jeszcze dalej na południe Polski. Przez następne dni nocowaliśmy w miejscowości Łężyce, która stała się miejscem wypadowym naszych wycieczek po górskich szlakach. Mimo, że każdego dnia odwiedzaliśmy inne miejsca, to jednak wspólnym punktem programu wszystkich dni była codzienna Eucharystia. W tym czasie mieliśmy okazje zobaczyć najciekawsze miejsca ziemi kłodzkiej. W Kłodzku poznaliśmy nie tylko stare miasto, ale również zwiedzaliśmy XVIII-wieczną Twierdzę Kłodzko. Jest to dobrze zachowana twierdza obronna z okresu zaboru pruskiego. W następnych dniach zwiedziliśmy Podziemne Miasto Osówka, które jest ogromnym systemem betonowych korytarz, umocnień i hal. Kompleks ten budowany był przez III Rzeszę w czasie trwania II wojny światowej. Jedni mówią, iż miała byćto tajna kwatera Adolfa Hitlera. Inni twierdzą, że znajdować się tam miała podziemna fabryka uzbrojenia a miejsca kwatery Adolfa Hitlera upatrują w zamku Książ, który również mieliśmy okazję zobaczyć.

Plan wyjazdu był bardzo zróżnicowany i również było trochę czasu na obcowanie z naturą. Wspólnie przeszliśmy szlakami prowadzącymi od miejsca zamieszkania do takich szczytów jak: Szczeliniec Wielki czy Błędne Skały. Był to czas wspólnego wędrowania, gdzie na każdym kroku można było dostrzec wzajemną troskę i życzliwość względem siebie. Czas górskich wędrówek bardzo wzmocnił braterskie więzi pomiędzy wszystkimi ministrantami i lektorami.

Potrzebny był również wzrost duchowy. Pokarmem duchowym była nie tylko wspólna modlitwa brewiarzowa czy codzienna Eucharystia, ale również katechezy, które miałem okazję przygotować. Katechezy przeprowadzane były w dwóch blokach: dla grupy młodszej i dla grupy starszej. Ministranci mogli pogłębić swoją wiedze na temat zgromadzenia liturgicznego, procesji, gestów i postaw czy związków zachodzących pomiędzy ołtarzem i ofiarą. W grupie starszej rozmawialiśmy na takie tematy jak sakramenty, rok liturgiczny, Słowo Boże, anamneza czy wspólnota. Myślę, że był to czas bardzo ubogacający, zarówno dla słuchaczy, jak i dla mnie samego.

Czas wyjazdu ministranckiego obfitował w wiele pięknych doświadczeń. Mogliśmy pogłębić wspólnotowe relacje i lepiej się poznać; spędzić wspólnie czas, dobrze się bawiąc w swoim towarzystwie. Mieliśmy okazję na pielęgnowanie naszej relacji z Panem Bogiem przez modlitwę i poszerzanie wiedzy o Nim i Jego Kościele, czyli o nas samych.


kl. Tomasz Gutowski


Liturgia na dziś »
Kalendarz »
MAJ
24
Czuwanie modlitewne ZAPRASZAMY!
WSD w Toruniu, 20:00
MAJ
25-27
Spotkanie Młodych Taizé - Ogniem posoleni
Grębocin
Zobacz »


© 2016-2017 Wykonanie Marcin Koźliński / Toruń / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies