Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

»   Rekolekcje wielkopostne 2018

2018-02-26
Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu klerycy Wyższego Seminarium Duchownego rozpoczęli rekolekcje wielkopostne, które w tym roku poprowadził redemptorysta o. Paweł Drobot.

Ojciec Paweł pełni swoją posługę w Krakowie, a od 2016 roku jest moderatorem Szkoły Nowej Ewangelizacji „Sursum Corda”. Tematem przewodnim rekolekcji była postawa „ucznia-misjonarza”.

           
Rekolekcja tradycyjnie rozpocz
ęły się w Środę Popielcową odśpiewaniem hymnu do Ducha Świętego i krótką konferencją, która wprowadziła wszystkich w temat podejmowanych rekolekcji. Czwartek był dniem przeznaczonym na poznanie profilu ucznia. Być uczniem Chrystusa to przede wszystkim upodabniać się do Chrystusa. Najistotniejsze nie jest działanie, ale słuchanie Chrystusa i upodabnianie się do Niego. Istotą bycia uczniem jest nawrócenie. Aby zacząć myśleć po Bożemu trzeba wyłączyć autopilota, czyli wszystkie nasze przyzwyczajenia i zaprogramowanie na drogę starego człowieka. Bo wola jest silna, ale krótka. W piątek w godzinie miłosierdzia rozważaliśmy mękę Chrystusa niosącego krzyż na Golgotę, a cały dzień przeżywaliśmy rozważając znaczenie modlitwy i postu w życiu ucznia-misjonarza. Modlitwa to moment spotkania i poświęcenia czasu dla Boga, po to, aby Go słuchać. Post nie ma być tylko i wyłącznie zewnętrznym przejawem naszej pobożności, ale ma prowadzić do zmiany myślenia - nawrócenia. To, że kiszki grają marsza uświadamia nam głód, ale to należy ponieść dalej, tzn. uświadomić sobie głód Boga i oddać Bogu swoją niemoc i braki. W ten sposób post kierować będzie nas na Boga i na właściwą drogę, która prowadzi do świętości, bo Pan jest święty. Kolejne rozważania dotyczyły charyzmatu specyficznego dla powołania, do którego się przygotowujemy - celibatu. Nie jest to wymaganie, ale charyzmat, czyli dar, który otrzymaliśmy po to, aby służyć innym. Sobota była dniem przeznaczonym na ukazanie zapomnianego przykazania: idźcie i czyńcie uczniów! Każdy z nas powołany jest do bycia misjonarzem, przede wszystkim w naszym najbliższym otoczeniu - co już samo w sobie nie jest łatwe. Misja to nie zachęta, ale obowiązek. Jest to nakaz, który otrzymaliśmy od Chrystusa. Człowiek, który ma żywą relację z Chrystusem nie może wiary zatrzymać dla siebie. Głoszenie Dobrej Nowiny wynika z konieczności. W sobotę mieliśmy możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi. Jest stały punkt wszystkich rekolekcji i dni skupienia, aby z oczyszczonym sercem przyjąć Chrystusa i nieść Go światu.

           
Rekolekcje zako
ńczyły się w niedziele - Mszą Świętą przed przewodnictwem ks. bp Józefa Szamockiego. W czasie Eucharystii bracia z kursu III otrzymali posługę lektoratu, natomiast bracia z kursu IV zostali ustanowieni akolitami, tzn. nadzwyczajnymi szafarzami komunii św. Niewątpliwie rekolekcje były dobrym przygotowanie dla braci przyjmujących posługi, a dla nas wszystkich chwilą zatrzymania i przebywania sam na sam z Chrystusem, aby na początku Wielkiego Postu obrać właściwy kurs jego przeżywania.


kl. Tomasz Gutowski

Liturgia na dziś »
Zobacz »
© 2016-2017 Wykonanie Marcin Koźliński / Toruń / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies