Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

»   Ruszyła rekrutacja do naszego seminarium! Zobacz plakat!

2018-04-15
Informacje dla kandydatów chcących wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu
I. Kandydaci do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej winni zgłosić się osobiście do Księdza Rektora z następującymi dokumentami:
* Własnoręcznie napisanym podaniem o przyjęcie, skierowanym do Biskupa Toruńskiego Wiesława Śmigla;
* Własnoręcznie napisanym życiorysem;
* Świadectwem moralności wystawionym przez Ks. Proboszcza i Katechetę;
* Świadectwem dojrzałości - w oryginale i odpis (można dołączyć w późniejszym terminie);
* Świadectwem ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
* Aktem urodzenia;
* Metryką Sakramentu Chrztu i Bierzmowania;
* Ksero dowodu osobistego (2 egz.) i książeczki wojskowej;
* Siedmioma aktualnymi fotografiami zgodnymi z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów - 
www.irk.umk.pl/);
* Wydrukowanym z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisanym formularzem podania (2 egzemplarze);
* Metryką ślubu kościelnego rodziców;
* Potwierdzeniem wpłaty rekrutacyjnej (dokonanym na koncie indywidualnym, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w Internetowej Rejestracji Kandydatów).

II. W związku z tym, że alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej odbywają studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kandydaci do WSD są zobowiązani zarejestrować się na stronie internetowej Uniwersytetu i odbyć rozmowę kwalifikacyjną z wiedzy religijnej.

III. Termin rejestracji internetowej dla kandydatów 
www.umk.pl/rekrutacja/

 

IV. Rozmowa kwalifikacyjna  odbędzie się w budynku WT UMK przy ul. Gagarina 37 w Toruniu dnia:
18 września 2018 r. o godzinie 9:00.
 
Lektury do rozmowy kwalifikacyjnej:
•    Podręczniki do nauki religii w szkołach średnich;
•   „Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich”, red. ks. M. Rusecki, Lublin 1992, cz. I: Wiara chrześcijańska, pkt. B i C (s. 49-265).

ks. Leszek Stefański, wicerektor WSD, Referent duszpasterstwa powołaniowego Diecezji Toruńskiej.
  
GALERIA ZDJĘĆ
Liturgia na dziś »
Zobacz »
© 2016-2017 Wykonanie Marcin Koźliński / Toruń / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies