Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

»   Rekrutacja

2017-05-12
Pragniesz kroczyć drogą powołania kapłańskiego? Dołącz do nas!
Pragniesz kroczyć drogą powołania kapłańskiego? Wstąp w szeregi kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej!

I. Kandydaci do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej winni zgłosić się osobiście do Księdza Rektora z następującymi dokumentami:
* Własnoręcznie napisanym podaniem o przyjęcie, skierowanym do Biskupa Toruńskiego Wiesława Śmigla;
* Własnoręcznie napisanym życiorysem;
* Świadectwem moralności wystawionym przez Ks. Proboszcza i Katechetę;
* Świadectwem dojrzałości - w oryginale i odpis (można dołączyć w późniejszym terminie);
* Świadectwem ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
* Aktem urodzenia;
* Metryką Sakramentu Chrztu i Bierzmowania;
* Ksero dowodu osobistego (2 egz.) i książeczki wojskowej;
* Siedmioma aktualnymi fotografiami zgodnymi z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów - www.irk.umk.pl/);
* Wydrukowanym z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisanym formularzem podania (2 egzemplarze);
* Metryką ślubu kościelnego rodziców;
* Potwierdzeniem wpłaty rekrutacyjnej (dokonanym na koncie indywidualnym, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w Internetowej Rejestracji Kandydatów).

II. W związku z tym, że alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej odbywają studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kandydaci do WSD są zobowiązani zarejestrować się na stronie internetowej Uniwersytetu i odbyć rozmowę kwalifikacyjną z wiedzy religijnej.

III. Terminy rejestracji internetowej dla kandydatów są zwykle w czerwcu/lipcu (I nabór) oraz sierpniu/wrześniu (II nabór), a szczegółowe informacje odnaleźć można na stronie www.umk.pl/rekrutacja/ oraz na naszej stronie zwykle pod koniec każdego roku szkolnego i w wakacje.

IV. Po zakończeniu I i II naboru w budynku WT UMK przy ul. Gagarina 37 w Toruniu odbywa się rozmowa kwalifikacyjna. Terminy podawane są w chwili ogłoszenia terminów zgłoszeń.
Lektury do rozmowy kwalifikacyjnej:
•    Podręczniki do nauki religii w szkołach średnich;
•    „Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich”, red. ks. M. Rusecki, Lublin 1992, cz. I: Wiara chrześcijańska, pkt. B i C (s. 49-265).

V. Jeśli już dziś odczuwasz wezwanie do służby Bogu i Kościołowi w kapłaństwie i chciałbyś wstąpić do Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej - zgłoś się jesienią lub wiosną na Dni Seminaryjne! Zaproszenie i szczegółowe informacje odnajdziesz na naszej stronie internetowej.
 
 

Ks. prof dr hab. Dariusz Zagórski
Rektor WSD w ToruniuSprawdź jak było podczas ostatnich rekolekcji powołaniowych:
http://wsdtorun.pl/Artykuly/temat/4


Liturgia na dziś »
Kalendarz »
MAR
25
Niedziela Palmowa - Diecezjalne Spotkanie Młodzieży
Toruń
MAR
25
Niedziela Palmowa - Diecezjalne Spotkanie Młodzieży
Toruń
KWI
26
Czuwanie modlitewne ZAPRASZAMY!
WSD w Toruniu, 20:00
MAJ
24
Czuwanie modlitewne ZAPRASZAMY!
WSD w Toruniu, 20:00
MAJ
25-27
Spotkanie Młodych Taizé - Ogniem posoleni
Grębocin
Zobacz »


© 2016-2017 Wykonanie Marcin Koźliński / Toruń / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies